Vergi mühasibatlığı və korporativ vergi məsləhətçiliyi


Getdikcə daha da mürəkkəbləşən vergi mühitində strategiyanın olması ən sadə biznes üçün də vacibdir. Vergi öhdəliklərini minimuma endirmək fürsətlərindən istifadə biznesiniz üçün əhəmiyyətli maliyyə faydaları verə bilər.

Kapital müavinətlərinin idarə edilməsi və digər güzəştlərdən istifadə kimi sahələr üzrə dərin bilik və məlumatlar biznesinizin vergi baxımından ən səmərəli artımı üçün investisiya qabiliyyətini təmin edə bilər. Vergilərin təxirə salınması üsulları ilə bağlı tövsiyələr isə nağd pul axını ilə bağlı problemlərin qarşısının alınmasında və ya həll edilməsində də kömək edə bilər. UHY Azərbaycan böyük miqyaslı beynəlxalq ictimai məhdud məsuliyyətli şirkətlərdən tutmuş vahid ticarətçilərə qədər olan müştərilərə korporativ vergi xidmətləri göstərir. Xidmətlər alış və satış üzrə öhdəliklərin minimuma endirilməsi üçün hesabların hazırlanması və təqdim edilməsindən tutmuş vergi planlaşdırmasına qədər vergitutmanın bütün aspektlərini əhatə edir. Mütəxəssis vergi araşdırması xidmətləri UHY Azərbaycanın ən mürəkkəb işlərdə təcrübəsi olan mütəxəssisləri tərəfindən müştərilərə təqdim olunur.

Beynəlxalq vergi planlaşdırılması

UHY-nin qlobal şəbəkəsi vasitəsilə müştərilər dünyanın müxtəlif vergi rejimləri barədə mütəxəssis biliklərindən faydalanırlar. UHY Azərbaycan və UHY International şirkətinin üzvü olan firmalar bir çox müştərilərin beynəlxalq əməliyyatlarının strukturlarını vergi baxımından mümkün qədər optimallaşdırmasını təmin etmək üçün birgə çalışırlar.

Yerli qanunvericiliyə uyğunluğu təmin etməklə yanaşı, mütəxəssislər daha uzunmüddətli planlaşdırmaya kömək etmək üçün vergi rejimlərinə gələcək dəyişikliklər barədə məlumatlı təlimatlar təklif edirlər.

UHY Azərbaycan aşağıdakılarla bağlı sizə məsləhətlər verə bilər:

  • Hesabatların hazırlanması və təqdim olunması;
  • Kapital müavinətlərindən yararlanma;
  • Biznesin alışı və ya satışı;
  • İtkidən qurtulma yollarının planlaşdırılması;
  • Kapital qazancı vergisi;
  • Qeyri-maddi aktivlər üzrə xərclərə dair yardım;
  • Beynəlxalq vergi planlaşdırması;
  • Birləşmə və alışlar ilə bağlı vergi məsələləri;
  • ƏDV və gömrük rüsumlarının planlaşdırılması;
  • Xarici ölkə vətəndaşları olan əməkdaşlar üçün vergi planlaşdırması.