Korporativ maliyyə


Birləşmə və satınalma yolu ilə biznesinizi böyütmək, maliyyələşdirmə və ya ictimai bazarlara qoşulmaq üçün mütəxəssis məsləhətləri tələb olunur. UHY Azərbaycan strategiyanın ilkin qiymətləndirilməsindən tutmuş sövdələşmənin başa çatdırılmasına qədər çeşidli korporativ maliyyə xidmətləri təmin edir. Sənaye sektorları və bazarlar üzrə dərin biliklər şirkətiniz üçün konkret imkanlar və risklər haqqında dəyərli fikir təqdim etməyə kömək edir.

Korporativ maliyyə komandamız müştərilərə alışma yanaşmasını inkişaf etdirməkdə, hədəfləri və ya maraqlı tərəfləri müəyyənləşdirməkdə, danışıqlar aparmaqda və əməliyyatlar icra etməkdə kömək edir. UHY International şəbəkəsinin müstəqil üzvü olan UHY Azərbaycan xarici satınalmalar və satışlar sahəsində kömək etmək üçün məsləhət və yerli biliklər təmin etməyə qadirdir.

Biznesinizin dəyərinin maksimallaşdırılmasında yardım

Əgər biznesinizi satmağı və ya çıxış strategiyasını planlaşdırmağı düşünürsünüzsə, UHY Azərbaycan ilkin hazırlıq, potensial investorlar üçün qiymətləndirmə və marketinq, vergilərin minimuma endirilməsi və investisiya planlaşdırılması vasitəsilə danışıqlarda kömək edə bilər. İctimai təklif nəzərdən keçirən müştərilər, UHY üzv firmalarının dünyadakı birjalar siyahısındakı geniş təcrübəsindən yararlana bilərlər.

UHY Azərbaycanın təmin etdiyi korporativ maliyyə xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Biznes qiymətləndirmələri;
 • Bazar dəyərinin müəyyənləşdirilməsi;
 • Reytlərin hesablanması (Cost of equity, Weighted Average Cost of Capital (WACC));
 • Kapital strukturunun idarə edilməsi;
 • Maliyyənin cəlb edilməsi;
 • Maliyyə restrukturizasiyası;
 • Danışıqlar və təchizatçıların müdafiəsi;
 • Birinci ictimai təkliflər/flotasiya;
 • Rəhbərlik tərəfindən biznes satınalmaları/şirkətin kapitalında iştirakın alınması;
 • Əsas idarəetmə təşviq sxemləri;
 • Ardıcıl planlaşdırma və inkişaf;
 • Bizneslərin satış üçün hazırlanması;
 • Çıxış strategiyaları.


Korporativ idarəetmə və riskin idarə edilməsi

Müəssisə və təşkilatlardan tənzimləyici strukturları məmnun etmək üçün getdikcə daha sərt idarəetmə qaydalarına riayət etmək, daha çox tərəfdaşlar və investorlara ən yaxşı təcrübəyə sadiqliyi nümayiş etdirmək gözlənilir.

UHY Azərbaycan və UHY şəbəkəsi vasitəsi ilə müştərilər korporativ idarəetmə və sərhədlər arası risklərin idarəolunması ilə bağlı təcrübələrə asanlıqla giriş əldə edirlər və qlobal qanunvericilik və tənzimləmə meylləri ilə tanışlıqdan faydalana bilərlər. Bir çox müştərilər peşəkar məsləhətçilərə birbaşa çıxış əldə etməkdən, səmərəliliyin artırılması və xərclərə qənaət edilməsindən bəhrələnərək öz idarəetmə və katiblik administrasiyalarını UHY üzv firmalarına autsorsinq etməyi seçirlər. Bu sahədəki mütəxəssislərlə işləmək, qanuni öhdəliklərinizin yerinə yetirilməsini təmin etməklə səylərinizi biznesinizin inkişafına yönəltməyə imkan verir.

Hər səviyyədə riskin anlaşılması

UHY Azərbaycan müştərilərə tənzimləyici dəyişikliklər, yeni qanunvericilik və siyasi qeyri-sabitlik təhdidləri kimi sahələrdə üzləşdikləri riskləri anlamağa və azaltmağa kömək edir. Biz maliyyə xidmətləri və məhsullar kimi sahələrdə sektora xüsusi təcrübə təklif etməyə qadirik.

Mütəxəssislərimiz müqavimət yaratmaq və düzgün risk idarəetmə təcrübələrini tətbiq etmək üçün müəssisə və təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər. UHY şəbəkə şirkətlərinin Sarbanes-Oxley sahəsində geniş təcrübəsi müştərilərin konkret aspektlər üzrə yönləndirmə və məsləhətlər əldə etmələrini və ya addım-addım uyğunluq dəstəyi almasını təmin edir.

Korporativ bərpa və müflislik

Çətin iqtisadi dövr labüd olaraq maliyyə çətinlikləri ilə qarşılaşan şirkətlərin daha çox risk ilə üzləşməsinə səbəb olur. İş adamlarının güclü təzyiqlərə məruz qaldığı vaxtlarda, UHY Azərbaycan müştərilərinə ən yaxşı fəaliyyət istiqamətini təyin etmək üçün ticarət məlumatlılığı, praktik bacarıqları və anlayışı olan mütəxəssislərlə çalışmaq zəmanətini verə bilir.

Müxtəlif sənaye sahələrində və şəraitlərdə biznesin bərpası təcrübəsi mütəxəssislərimizin nağd pul axınının qəfil azalması və ya əsas müştəridə ödənilməmiş borc ilə bağlı problemlərinizin həlli yollarını erkən qiymətləndirməsini təmin edir.

Mürəkkəb problemlərə innovativ həllər

Biznesin bağlanması son çözüm yolu kimi qəbul edilir və mümkün olduğu təqdirdə şirkətin gəlirliliyini bərpa etməsinə kömək etmək üçün xilas və ya yenidən qurulma ilə bağlı tövsiyələr verəcəyik. Çözülməz hal kimi görünə bilən vəziyyət bir çox hallarda bankın və kapitalın yenidən qurulması və ya borcların yenidən planlaşdırılması yolu ilə həll edilə bilər.

Partnyorlarımız problem ilə üzləşmiş şirkətə kömək etmək üçün tez bir zamanda cavab verə, çözüm yolunun işlənib hazırlanması üçün dəyərli vaxt və interval əldə edə bilirlər. Sektorlar və coğrafiyalar üzrə geniş biliklər o deməkdir ki, UHY Azərbaycan və UHY üzv firmaları borcların azaldılması və ya iş kapitalının təmin edilməsi üçün əlverişli hallarda utilizasiya imkanlarını müəyyənləşdirmək üçün düzgün mövqeyə malikdir. Mülkiyyət mütəxəssisləri və hüquqşünaslarla ortaq əməkdaşlıq biznes aktivlərindən maksimum dəyər əldə edilməsini təmin edir.

Şirkətlərin öz fəaliyyətlərini mövcud formada davam etdirə bilmədiyi hallarda idarəetmə, ləğvetmə və Şirkətin Könüllü Tənzimləmələri (CVA) daxil olmaqla ən uyğun seçimlər barədə məsləhətlər verilir.

Kreditorlara yardım

Müştərilər böyük bir müştəri, tərəfdaş və ya təchizatçıya təsir edən maliyyə problemləri riskinə məruz qaldıqda, mütəxəssis heyəti borcların geri qaytarılması və ya aktivlərin qorunması üçün bir sıra variantlara dair praktik məsləhətlər verə bilirlər.

Zəruri hallarda müflisləşmə prosedurlarının təşviqi və kreditorların iclaslarında təmsil olunan müştərilər ilə bağlı məsləhət verilə bilər. UHY qlobal şəbəkəsinin əhatə dairəsi firmalarımızın bütün dünya üzrə yurisdiksiyalarda borcların geri qaytarılması sahəsində təcrübəyə malik olduqlarını bildirir.

Xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

 • Korporativ dövriyyə;
 • Aktivlərin qorunması və ya geri qaytarılması;
 • Düzgün idarəetmə prinsiplərinin işlənib hazırlanması və ya icrası;
 • Təkrar maliyyələşdirmə;
 • Qiymətləndirmələr;
 • Borcun idarə edilməsi;
 • Müflisləşmənin planlaşdırılması.