Audit və əminlik


Müstəqil audit və əminlik yalnız düzgün idarəetmə ilə bağlı deyil, həmçinin  biznes fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün dəyərli vasitələrdir. Sənaye sahələri və sektorlar üzrə geniş bilik və təcrübəyə malik olan üzv firmalarımız biznesinizin unikal ehtiyaclarına uyğun audit və əminlik xidmətləri göstərir. Daxili hesabat tələblərinə və qanuni öhdəliklərə cavab verməklə yanaşı, davamlı illik audit biznesinizin və ya təşkilatınızın qarşılaşdığı təhdidləri və imkanları müəyyənləşdirir. Düşünülmüş fikirlər və əməli tövsiyələr təqdim edilir.

Fərdi müəssisə və təşkilatlar üçün audit və əminlik xidmətləri icra etməklə yanaşı, UHY Azərbaycan bütöv korporativ qrup daxilində audit prosesini idarə və koordinasiya edən ana şirkətlər adından audit yoxlamaları aparır.

Biznesinizi nə zaman icra etmənizdən asılı olmayaraq hesabat standartlarına uyğunluq

Bir çox müştərilər üçün təqdim edilən audit xidmətləri törəmə şirkətin ana şirkətin hesabat tələblərinə cavab verməsini təmin etmək üçün istifadə olunur.

UHY Azərbaycan qlobal üzv firmalar şəbəkəsi ilə birlikdə çoxmillətli audit işini icra etmək üçün mükəmməl şəraitlərə malikdir və biz qeyri-törəmə şirkət və məsləhətçilər ilə müntəzəm iş birlikləri qururuq.

UHY Azərbaycan beynəlxalq qaydalar və qanunvericiliyini dərindən anlayır və mürəkkəb hesabat məsələləri, o cümlədən Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları (IFRS), ABŞ GAAP prosesləri və s. sahələrdə zəngin təcrübəyə malikdir.

Bizim audit və əminlik xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

 • İllik maliyyə hesabatlarının yerli qanunvericiliyə uyğun auditi və təhlili;
 • Daxili təhlil;
 • Daxili nəzarətin icmalı;
 • Maliyyə hesabatlarının və digər maliyyə hesabatlarının tərtibi;
 • Pul vəsaiti auditlərinin icrası və dəyəri;
 • Riskin qiymətləndirilməsi və rəhbərliyə tövsiyələr;
 • Xüsusi məqsədli auditlər;
 • Tənzimləyici hesabatlar;
 • IFRS hesabatları;
 • ABŞ GAAP hesabatları;
 • Sarbanes-Oksli uyğunluğu;
 • Qrant auditləri;
 • Mütəxəssis pensiya fondu yoxlamaları.