Xidmət sahələri


Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən müştəri bazamızla yanaşı, regional və beynəlxalq əməliyyatlar icra edən müştərilərə də xidmət göstərməkdəyik. Bunlara ortaqlıqlar, trastlar və özəl müəssisələr, birgə müəssisələr, dövlət şirkətləri və s. daxildir.

Kənd təsərrüfatı və meşəçilik

Artan qlobal əhali, torpaqdan istifadə ilə bağlı təzyiqlər, ekoloji problemlər və elmi inkişaflar kənd təsərrüfatı və meşəçilik sahələrində böyük dəyişikliklərə səbəb olur. Sənayedə və onun tədarük zəncirində müştərilərlə iş birliyi sahəsində geniş təcrübəmiz var. Mütəxəssislərimiz kiçik miqyaslı əkinçilik əməliyyatları və torpaq sahələrindən tutmuş qlobal kənd təsərrüfatı əməliyyatlarına qədər qarşılaşdığı unikal problemləri dərindən dərk edirlər.

Əksər hallarda ailəyə məxsus əkinçilik təsərrüfatları və əlaqəli müəssisələr üçün əsas diqqət mərkəzində olan məsələ, ardıcıllığın planlaşdırılması kimi sahələr ilə bağlı aktiv tövsiyələr verilir. Kənd təsərrüfatı və meşə mallarının enerji mənbəyi kimi istifadəsinin artması sektor üçün həm çətinliklər, həm də imkanlar yaradır və mütəxəssislərimiz külək, günəş və anaerob emal yolu ilə yeni gəlir axınlarını inkişaf etdirmək istəyən müştərilərə kömək edə bilər.

Qlobal tərəfdaşlıqları sürətləndirən əlamətdar dəyişikliklər

Əkinə yararlı təsərrüfat sahələri və meşələrin əlçatımlılığının azalması bütün dünyada bu sahəyə təzyiq yaradır. Hesablamalara görə artan qida tələbatını ödəmək üçün kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının növbəti 30 il ərzində iki dəfə artması lazımdır.

Bu fonda, sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələrin imkanları artırmaq üçün beynəlxalq bazarlarda böyük miqyaslı iqtisadiyyatlar qurmaq və tərəfdaşlıqları inkişaf etdirmək istəməsi gözlənilir. UHY şəbəkəsinin geniş əhatə dairəsi müştərilərə baş verən qlobal dəyişiklikləri qiymətləndirməyə və reaksiya verməyə kömək etmək üçün topladığımız qlobal bilik və təlimatları təmin edə biləcəyimiz deməkdir.

Bank, maliyyə xidmətləri və sığorta

Son illər maliyyə xidmətləri sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün mühit getdikcə mürəkkəbləşir və daha güclü tənzimlənir. UHY Azərbaycan bu sektor haqqında geniş məlumatlara malikdir və banklar, sığorta şirkətləri, fond menecerləri, özəl kapital investorları və kredit ittifaqları daxil olmaqla müştərilərə məlumatlı rəhbərlik və məsləhətlər verməyə qadirdir.

Mütəxəssis heyət tənzimləmə qaydalarından tutmuş beynəlxalq mühasibat standartlarının tətbiqinə qədər sektorun üzləşdiyi spesifik məsələlərdə geniş təcrübəyə malikdir. Risklərin idarə edilməsi üçün fərdiləşdirilmiş strategiyalar da hazırlanır və tətbiq olunur.

İnformasiya texnologiyalarının getdikcə daha böyük rol oynadığı bir sənaye sahəsində UHY Azərbaycan və UHY şəbəkəsinin mütəxəssisləri də məhsuldarlığı və səmərəliliyi artırmaq, təhlükəsizlik və məlumatların mühafizəsi məsələlərinin həlli ilə bağlı layihələr üzərində müştərilərlə işləyə bilərlər.

Qlobal təcrübə uyğunluğu təmin edir

Maliyyə xidmətləri sektorundakı bir çox tənzimləmə tələblərinin getdikcə artan transsərhəd xarakteri bir çox müştərinin UHY şəbəkəsi daxilində biznes qurduqları yerdən asılı olmayaraq qanunvericiliyə uyğunluğu təmin etmək üçün zəngin təcrübədən faydalana bilməsi deməkdir.

Maliyyə xidmətləri sektoru müştərilərinə aşağıdakı xidmətlər təqdim edilir:

 • Bank işi;
 • Kredit ittifaqları;
 • Korporativ maliyyə xidmətləri;
 • Sığorta;
 • İnvestisiyaların idarə edilməsi;
 • Səhmlərin təkrar satışı;
 • Xüsusi kapital.

Kimya sənayesi

Kimyəvi maddələr sənayesi dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Təmiz, yaşıl məhsulların inkişafına keçidin əhəmiyyətli dəyişiklik və artıma səbəb olduğu bu sektorda bir çox əsas iştirakçılar ilə əməkdaşlıq edirik.

Kimya sənayesinin qlobal izi daha ucuz yerlərə keçid etdikcə, UHY şəbəkəsinin təmin etdiyi beynəlxalq əhatə dairəsi müştərilərimizin bu dəyişikliyin önündə olmalarını təmin edir.

Məsləhətlər təqdim etdiyimiz sahələrə aşağıdakılar daxildir:

 • Audit və mühasibat;
 • Risk analizi;
 • Davamlılıq;
 • Birləşmələr və satınalmalar;
 • Xaricdə müəssisələrin yaradılması;
 • Milli və beynəlxalq vergi tələbləri və transfer qiymətləri;
 • Maliyyə strategiyaları;
 • Qeyri-əsas fəaliyyət növlərinin autsorsinqi;
 • Təchizat zəncirinin idarə edilməsi.

İnşaat və daşınmaz əmlak

Yerli tikinti şirkətlərindən tutmuş beynəlxalq məsləhət qruplarına qədər inşaat və daşınmaz əmlak sektorunun hər səviyyəsində müştərilərlə işləmək sahəsində geniş təcrübəyə sahibik.

UHY Azərbaycan müştərilərə layihələr üçün maliyyə dəstəyi təmin edə bilən sərmayəçilər və maliyyəçilər ilə qurulmuş güclü münasibətlərdən yararlanaraq çətin maliyyə mühitində fəaliyyət göstərməyə kömək edə bilər. Biz sənayenin müştərilər tərəfindən tələb olunan daha çox mütəxəssis xidmətlərinin göstərilməsi istiqamətində getdikcə dəyişən bir mənzərəsində fəaliyyət göstərmələrinə kömək etmək üçün müştərilərlə işləyirik. Müştərilərə davam edən iqtisadi çətinliklərin həllində kömək etməklə yanaşı, milli və beynəlxalq mühasibat standartlarına uyğun əmlak aktivlərinə münasibətlər kimi məsələlərdə mütəxəssis məsləhətləri veririk.

Qlobal səviyyədə yerli biliklər

Bütün dünya üzrə mütəxəssis heyətinə malik olan UHY Azərbaycan həm yerli, həm də qlobal səviyyədə inşaat və əmlak şirkətlərinə kömək etmək məqsədilə bir sıra fərdiləşdirilmiş xidmətlər təqdim etmək üçün ideal mövqeyə sahibdir.

Sektora təmin edilən xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

 • Vergi və korporativ xidmətlər;
 • Kommersiya əmlakina kapital müavinətlərinin maksimallaşdırılması;
 • Xüsusi məqsədli avtomobillərin qurulması;
 • Ən effektiv korporativ struktura dair məsləhətlər;
 • Layihə maliyyələşdirilməsinə dair məsləhətlər və sövdələşmələr;
 • Davamlı narahatlıqların transferi;
 • Siyahıya salınmış/mühafizə olunan binalarla bağlı kömək.

Paylaşdirma və françayzinq

İstehlak qaydalarının dəyişməsi, istehlakçı xərclərinin artması və əsas qlobal markaların davamlı genişlənməsi istehlakçı mallarının paylaşdırılması və satışı tərzində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olur. Vahid bazar pərakəndə satışçılarından və distribyutorlarından tutmuş ən böyük beynəlxalq moda markalarına qədər sektorda olan müəssisələrlə iş sahəsində geniş təcrübəmiz var.

Mütəxəssislər daxili nəzarətin inkişafı və təkmilləşdirilməsi, səhmlərin monitorinqi, anbarların planlaşdırılması və tədarük zəncirinin logistikası da daxil olmaqla sektora xas olan məsələlərin həllini təmin edə bilirlər. UHY Azərbaycan həmçinin vergi planlaşdırması və uyğunluq, maliyyə hesabatı, strateji planlaşdırma və risk qiymətləndirilməsi daxil olmaqla sektordakı müştərilərə fərdiləşdirilmiş mühasibat xidmətləri göstərir.

Yeni bazarlarda düzgün tərəfdaşların tapılmasında kömək

Françayzinq və paylaşdırma sahələrində dərin biliklər həm daxili, həm də beynəlxalq bazarlarda biznes əməliyyatları haqqında məlumatlı məsləhətlər təqdim etməyimizə imkan verir. Dünya üzrə fəaliyyət göstərən üzv firmalarla müştərilər xarici bazarlarda paylaşdırma və agentlik tərəfdaşlarının tapılmasında, qurulmasında və idarə edilməsində kömək etmək üçün yerli bazar məsləhətləri və mütəxəssislərinə giriş əldə edə bilərlər. UHY üzv firmalarının yerli bazarlarda malik olduğu güclü əlaqələr və nüfuz yeni bazarların uğurla qurulması üçün çox vaxt zəruri əhəmiyyət daşıyan biznes təqdimatlarını və şəbəkə imkanlarını asanlaşdırır.

Biz aşağıdakı sahələri əhatə edən mütəxəssis məsləhətləri təmin edə bilirik:

 • Françayzinq strategiyalarının işlənməsi;
 • Biznes və marka qiymətləndirmələri;
 • Mübahisələr və məhkəmə prosesləri;
 • Markanın mühafizəsi;
 • Paylaşdırma müqavilələri;
 • Agentlik müqavilələri.

Təhsil və əlaqəli xidmətlər

Təlim və təhsil sektorunda tədarükün sürətli inkişafı və struktur dəyişikliyi şəraitində daha çeşidli müştərilərə daha geniş xidmətlər təqdim edirik. Qloballaşma rəsmi təhsilə olan tələbatın artmasına səbəb olmuşdur və inkişaf etmiş ölkələrdə bir çox qurumlar yeni bazarlarda dayaq nöqtələri yaratmaq imkanlarından istifadə edir.

Eyni zamanda, elektron tədrisin meydana çıxması avadanlıq və proqram təminatının inkişafı və təhsil xidmətlərinin uzaqdan təmin edilməsi kimi sahələrdə də böyük inkişafa səbəb olur. Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatların inkişaf etdirilməsinə və sağlamlıq və təhlükəsizlik məsələlərinə dair məlumatlılığın genişləndirilməsinə daha çox diqqət yetirilməsi təlim sektorunun genişlənməsinə səbəb olur. UHY Azərbaycan bacarıqlara əsaslanan xidmətlər və sənaye və peşələrə akkreditasiya verən bir çox müəssisələr ilə əməkdaşlıq edir.

Büdcələri maksimallaşdırmaq üçün daha ağıllı yollar

Dövlət sektorundakı xərcləmələrə olan təzyiq müştərilərin getdikcə büdcələrini artırmaq və öhdəliklərini azaltmağın daha effektiv yollarını nəzərdən keçirmələri anlamına gəlir. Bir çox müştərilərin dövlət sektorunda fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, onlar getdikcə daha çeşidli kommersiya xidmətləri təmin edir və üzv firmalarımızın özəl sektor müştərilərinə təqdim etdiyi təcrübəyə əsaslanırlar. UHY Azərbaycan məktəblər, kolleclər, akademiyalar və universitetlər də daxil olmaqla geniş çeşidli təhsil təminatçıları ilə işləyə bilər və sektora xas olan mühasibat məsələlərində əhəmiyyətli təcrübəyə malikdir. Mütəxəssislər təhsil sektoru müştərilərinə, İT infrastrukturuna investisiya və risklərin idarə edilməsi kimi sahələrdə kömək edirlər.

Enerji və kommunal xidmətlər

Biz Azərbaycan Respublikasında ilkin neft və qaz kəşfiyyatındən tutmuş quruda külək enerjisinə qədər müxtəlif sahələrdə enerji spektrində bir çox aparıcı iştirakçılar ilə işləyirik. 2030-cu ilə qədər enerjiyə olan qlobal tələbatın 40% artması proqnozu və ətraf mühit təzyiqlərinin artması şəraitində bu sektor həm korporativ, həm də hökumət gündəliklərində ilkin yerlərdə mövqe tutur.

UHY Azərbaycan hal-hazırda enerji istehsalı və paylanmasının hər mərhələsində iştirak edən müştərilərə həm imkanları artırmaqda, həm də getdikcə artan tənzimləmə problemlərinə uyğunlaşmaqda kömək edir.

Zəngin kommersiya məlumatlılığı ilə dəstəklənən texniki biliklər

Biz fərqli coğrafiyalarda bu sektora təsir edən texniki anlayışlarımızı və kommersiya amilləri haqqında geniş biliklərimizi tətbiq edə bilirik. Bir çox müştəriyə yeni enerji qurğularının və şəbəkə infrastrukturunun tikintisi üçün layihələrin hazırlanmasına kömək etmişik. Həmçinin təchizat zənciri boyunca sahiblər və operatorlar, kəşfiyyat və istehsal şirkətləri, podratçılar və subpodratçılar, avadanlıq istehsalçıları və təchizatçıları ilə işləyirik. Müstəqil enerji müəssisələri və müştərək müəssisələr üçün mütəmadi olaraq risk qiymətləndirmələri, daxili audit planlaması və əməliyyat auditlərini həyata keçirə bilərik.

Müştərilərlə sıx, uzunmüddətli münasibətlər quran UHY Azərbaycan neft və qaz, dağ-mədən və bərpa olunan enerji sənayesinə təsir edən mövzularda həqiqi anlayış inkişaf etdirmişdir və sənayeyə təsir edən kommersiya parametrlərinə dair məlumatlılıq zəminində peşəkar mükəmməllik və texniki anlayışın birləşməsini təklif edə bilər.

Enerji sektorunda şirkətlərə təqdim olunan xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

 • İlkin (kəşfiyyat və hasilat), orta (boru kəmərləri və qaz zavodları) və yekun (emal və marketinq) mərhələlərdə neft və qaz mühasibatı imkanları;
 • Satınalma, lazımi araşdırma və vergitutma sahələrində enerji vergi xidmətləri;
 • Daxili audit daxil olmaqla biznes konsaltinq xidmətləri;
 • Risk idarəetməsi konsaltinqi.

Mühəndislik və sənaye

Getdikcə qloballaşan sektorda UHY Azərbaycan qabaqcıl mühəndislik və sənaye müəssisələrinə öz istəklərinə çatmalarında kömək etmək üçün onlarla birlikdə çalışır. Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sənaye üzrə kütləvi istehsalın güclü artımı ilə müşayiət olunan əhəmiyyətli transformasiya prosesi davam edir, daha yetkin bazarlarda isə əsas diqqət texnoloji inkişafa və məhsuldarlığın təkmilləşdirilməsinə yönəldilir.

Sektor üzrə çətinliklərə maliyyəyə girişin təmin edilməsi, valyuta dəyişkənliyi, davamlı tədarük zəncirlərinin və qiymət təzyiqlərinin idarə edilməsi daxildir.

UHY şəbəkəsinin sektor mütəxəssisləri bir çox müştəriyə sektorun qarşılaşdığı əsas məsələlərin həllində kömək edə bilərlər. Sektor haqqında geniş biliklər bizə artımı sürətləndirmək, əməliyyat effektivliyini təmin etmək və müştərilər üçün daha yaxşı qərarlar qəbul etmək imkanlarını müəyyənləşdirməyə imkan verir.

Effektiv təchizat zəncirlərinin təmin edilməsi

Mütəxəssislərimiz potensial xərc qənaətini müəyyənləşdirmək və riskləri azaltmaq üçün tədarük zəncirlərinin idarə edilməsini təkmilləşdirmək, istehsal cədvəlləri kimi konkret məsələlər üzərində işləyirlər.

Əsas tədarükçülərlə maliyyə problemlərindən irəli gələn problemləri həll etməyin ən yaxşı yolu barədə praktik və vaxtında məsləhətlər biznesin davamlılığını təmin edə bilər.

Sərhədlərdən kənarda fəaliyyət göstərən bir çox müştəri üçün UHY Azərbaycan qlobal UHY şəbəkəsinə üzv firmalarla birlikdə idxal vergiləri, tariflər, subsidiyalar və məzənnə strategiyaları kimi sahələrdə məsləhətlər təqdim edə bilər.

Qida və içki

Artıq dünyanın ən böyük sənayesi olan qida və içki sektorunun (hər il ölkələr arasında bir trilyon dollardan çox mal ticarət olunur) artan qlobal əhali fonunda davamlı böyüməsini gözlənilir. Biz məhsulların hazırlanması, avadanlıq və qablaşdırma çözümlərindən tutmuş paylaşdırmaya qədər sənayenin hər bir aspektində fəaliyyət göstəririk.

UHY Azərbaycanın mütəxəssisləri bu sektorun üzləşdiyi yeniliklərə tələb və istehlakçı vərdişlərinə uyğunlaşmaq məsələlərində güclü mövqe nümayiş etdirirlər. Sektor üzrə əhəmiyyətli təcrübəmiz bizə müştərilərin üzləşdiyi inzibati yükü minimuma endirməyə və diqqəti onların biznesdə əsas və güclü tərəflərinə yönəltməyə imkan verir. Məhsul inkişafının maliyyələşdirilməsinə, istehsal proseslərinin təkmilləşdirilməsinə, paylaşdırmaya və yeni bazarlara çıxışa kömək etmək üçün banklardan, dövlət sektorundan və özəl kapital iştirakçılarından kapitalın açılmasına kömək etmək üçün maliyyələşdirmə mənbələri ilə əlaqə saxlayırıq.

Dinamik bazarda qlobal təcrübə – bizim uğur reseptimiz

Yeni qida və içki məhsullarına artan istehlakçı tələbatı və qlobal orta təbəqənin böyüməsi beynəlxalq bazarlarda premium və yüksək marjalı məhsullar üçün geniş imkanlara yol açır. UHY Azərbaycan qlobal UHY şəbəkəsi vasitəsi ilə tərkib hissələrinin tədarük edilməsi, yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması və ya xarici bazarlarda satış yolu ilə daxili və beynəlxalq fürsətlərdən ən yüksək səviyyədə faydalanmaq arzusunda olan qida və içki şirkətləri ilə əməkdaşlıq üçün ideal mövqedədir. Müştərilər idxal rüsumları, gömrük qaydaları və əqli mülkiyyətin qorunması kimi sahələrdə yerli biliklərimizə və təcrübəmizə əsaslana bilirlər.

Sağlamlıq elmləri və qayğısı, əczaçılıq və biotexnika 

Dünyadakı maliyyə məhdudiyyətləri tibbi qayğı təminatçıları üçün əhəmiyyətli çətinliklər yaratsa da, demoqrafik dəyişikliklər və elmi irəliləyişlər geniş imkanlar da yaradır. 2025-ci ilə qədər 8 milyarda çatacaq dünya əhalisi fonunda həyat tərzi ilə əlaqədar xroniki xəstəliklərin artması və tibbi texnologiyanın inkişafı görünməmiş dəyişiklik sürətini təhrik edir.

UHY Azərbaycanın mütəxəssisləri səhiyyə sektorunu hərtərəfli dərk edirlər və ictimai səhiyyə təminatçılarından tutmuş beynəlxalq əczaçılıq şirkətlərinə qədər geniş çeşidli təşkilatlarla işləyirlər. Əczaçılıq və tibbi cihazların inkişafı sektorunda müştərilər üçün xüsusilə aktual olan məsələlər - tənzimləmə və uyğunluq menecmenti, həmçinin əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar hərtərəfli xidmətlər təqdim edə bilərik.

Ən yaxşı qlobal təcrübədən faydalanma

Səhiyyə sistemləri ümumiyyətlə milli səviyyədə təşkil olunsa da, ümumi problemlər və imkanlar ilə qarşılaşırlar, çünki baş verən dəyişikliklər daha sərt büdcələr, daha çox xəstə gözləntiləri və dəyişən qaydalar zəminində daha çox səmərəlilik tələb edir.

UHY şəbəkəsinin qlobal forması müştərilərin qiymət təzyiqləri və mürəkkəb tənzimləmə tələbləri kimi əsas məsələlərlə bağlı təcrübələr ilə yanaşı, dünyanın ən yaxşı təcrübələrinin inkişafı haqqında məlumatlar əldə edə biləcəkləri anlamına gəlir.

Sektora təqdim edilən xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

 • Maliyyə və əməliyyatlar (xərc hesabatları və maliyyə/əməliyyat təhlilləri, danışıqlar/alıcılıq xidmətləri, qiymət təzminatları və müraciətlər);
 • İT/texnologiya (müəssisə risk idarəetməsi və həssaslığın qiymətləndirilməsi);
 • Məhkəmə prosesi/fırıldaqçılıq ilə əlaqəli xidmətlər;
 • Audit;
 • Maliyyə hesabatlarının yoxlamaları və tərtibatı;
 • İdarə olunan qayğı konsultasiyası (müqavilə təhlili və danışıqlar, xərclərin təhlili, şəbəkə və ittifaqların inkişafı);
 • Strateji planlaşdırma.

Yüksək texnologiya, elektronika və İT

Sürətlə baş verən dəyişikliklər texnologiya sektorunda əhəmiyyətli problem və imkanlar yaradır. Mütəxəssislərimiz avadanlıq təminatı və yarımkeçiricilər istehsalından İT konsaltinqinə və yardım mərkəzi dəstəyinə qədər bütün sənaye sahələrində çalışırlar.

Data yaradılışı sahəsində ekspansional artım fonunda mütəxəssislərimiz bulud hesablama, hostinq və məlumat mərkəzi sektorlarında da müştərilərin qarşılaşdığı məsələlər üzrə zəngin biliklərə sahibdirlər. Bizneslərin və istehlakçıların daim əməliyyatları və həyat tərzlərini yaxşılaşdırmaq üçün texnologiyanın yeni yollarını axtardığı bir vaxtda sektorun davamlı surətdə böyüməsi proqnozlaşdırılır. Müştəri təhlükəsizliyinin qorunması, yeni məhsulların sürətlə bazara çıxarılması və əqli mülkiyyətin qiymətləndirilməsi ilə əlaqəli təzyiqlər mütəxəssislərimizin müştərilərə fürsətlərdən maksimum yararlanmaq və riskləri azaltmaq üçün ekspert məsləhətləri təqdim edə bildikləri əsas biznes məsələləridir.

Beynəlxalq ambisiyalarin qarşılanmasında kömək

Texnologiya sənayesinin təbiəti UHY üzv firmaları ilə işləyən bir çox müəssisənin yeni bazarlara çıxmaq üçün beynəlxalq əməliyyatları və ya ambisiyalarının mövcudluğunu bildirir. UHY Azərbaycan yerli bazarda bilik və məsləhətləri vermək üçün düzgün mövqedədir. Müfəssəl bazar təhlilinin təqdimatından əlavə, bir çox texnologiya müştərilərinə yeni bazarlarda istehsal və ya xidmət obyektlərinin qurulması ilə əlaqədar praktik təfərrüatları həll etməkdə kömək edə bilərik.

Texnologiya sektoruna təqdim edilən maliyyə və biznes konsaltinq xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Bazarın qiymətləndirilməsi;
 • Məhsul inkişafı üçün maliyyə planlaşdırması;
 • Proqram təminatının lisenziyalaşdırılması ilə bağlı məsələlər;
 • Vergi planlaşdırması və məsləhətləri;
 • Biznes idarəetmə xidmətləri;
 • İnvestisiyalar ilə əlaqədar lazımi araşdırmalar;
 • Resursların idarə olunması;
 • Strateji planlaşdırma və icra.

Otelçilik, turizm və əyləncə

İqtisadi dəyişkənliyin təsirinə çoxlarından daha yüksək həssas olmasına baxmayaraq, otelçilik, turizm və əyləncə sənayesi güclü uzunmüddətli inkişaf meyllərindən faydalanmaqda davam edir. UHY Azərbaycanın mütəxəssisləri otellər, restoranlar, turistik məkanlar, səyahət təminatçıları və tur operatorları daxil olmaqla müştərilərlə sektoru dərindən dərk edirlər.

Audit, vergi planlaşdırması və birləşmə və satınalma kimi sahələrdə təcrübədən qaynaqlanan məsləhətlər verməklə yanaşı, mütəxəssislər yeni layihələrin inkişafı və maliyyələşdirilməsi, portfel icmalları və yeni operator müqavilələrinin müqayisəli qiymətləndirilməsi və danışıqlar ilə əlaqədar sektora xas məsləhətlər verə bilirlər. Brend nüfuzunun vacib olduğu yüksək rəqabətli bazarda mütəxəssislərimiz lisenziyalaşdırma və əqli mülkiyyət hüquqları kimi sahələr haqqında da geniş biliklərə sahibdirlər.

Beynəlxalq ambisiyalara nail olmaq

Qlobal turizm sənayesində xüsusən də əsas markaların getdikcə daha çox üstünlük təşkil etdiyi otel şəbəkələri və tur operatorları kimi xidmət təminatçıları arasında konsolidasiya meylləri davam edir. Mütəxəssislərimiz beynəlxalq alış və ya utilizasiya strategiyaları ilə bağlı məsləhətlər verə və sərhədlərarası tərəfdaşlıq razılaşmalarının müzakirəsində kömək edə bilərlər.

Dünyanın ən böyük turizm yerlərində yerli ofisləri olan UHY şəbəkəsi UHY Azərbaycan vasitəsilə müştərilərin beynəlxalq ambisiyalarına çatmalarına kömək etmək üçün mükəmməl mövqeyə malikdir.

Sektora təqdim olunan xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

 • Kapital müavinətləri;
 • Korporativ maliyyə (satınalmalar, konsolidasiyalar və vəsait toplama/fandreyzinq üçün lazımi araşdırma daxil olmaqla);
 • Qrup mühasibatı;
 • Daxili auditlər və digər tənzimləmə hesabatları;
 • Beynəlxalq vergitutma;
 • Əməliyyat yoxlamaları;
 • Autsorsinq xidmətləri; əmək haqqı; şirkət katibliyi sekretarial; hesabdarlıq;
 • Ödənişlərin/mükafatlandırmaların planlaşdırılması;
 • Strateji planlaşdırma, monitorinq və restrukturizasiya;
 • Ardıcıllığın planlaşdırılması;
 • Ödənişlərin/mükafatlandırmaların planlaşdırılması;
 • Vergi planlaşdırması;
 • ƏDV planlaşdırması.

Media və kommunikasiyalar

Film istehsalından mobil marketinqə qədər UHY Azərbaycan media və rabitə spektrində müştərilərlə əməkdaşlıq edir. Sənayenin dünyagörüşü getdikcə qloballaşdıqca, müştərilər həm yetkin, həm də inkişaf etməkdə olan bazarlardan mütəxəssis bilik və fikirlərini əldə edə bilirlər.

Mütəxəssislər qonorar müqavilələrinin qurulması, lisenziyalaşdırma və əqli aktivlərin qiymətləndirilməsi kimi sektora təsir edən konkret məsələlərdə əhəmiyyətli təcrübəyə malikdirlər.

Sürətlə dəyişən dünyada şirkətlərə uyğunlaşmaqda kömək

Son on ildə texnologiya tərəfindən dəyişikliklərə məruz qalan sənaye, şübhəsiz ki, dünyada ən sürətlə hərəkət edən sənaye sahəsidir. Dəyişikliklər bir çox ənənəvi media şirkətləri üçün olduqca çətin olsa belə, ümumilikdə sektor sürətlə böyüməyə davam edir.

Yeni rəqəmsal mühit şirkətləri əvvəllər görünməmiş miqyasda risk və fürsətlərlə təmin edir. Media sənayesinin özündə inqilab etməklə yanaşı, mobil platformalar kimi sahələrin inkişafı daha geniş istehlakçı davranışında unikal dəyişikliklərə səbəb olur. Sektor mütəxəssisləri son tendensiyalar və müştərilər üçün təsir və imkanlar barədə məlumatlı məsləhətlər təqdim edə bilirlər. Mühasibat xidmətlərinin bütöv çeşidindən faydalanmaqla yanaşı, sektordakı bir çox müştərilərimiz konkret layihələr və ya biznes ehtiyaclarını həll etmək üçün bizim vasitəmizlə təqdim olunan idarəetmə konsaltinq xidmətlərindən istifadə edirlər.

Minerallar, metallar və qiymətli daşlar

Bu sektorda müştərilərimiz alüminium, qızıl, qiymətli metallar, kömür və polad kimi metalların və mineralların mədənçiliyindən ilkin və ikinci emalına qədər müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərirlər.

Mühasibat uçotu və məsləhət kimi əsas xidmətləri göstərməklə yanaşı, UHY şəbəkəsindən olan mütəxəssislər sektorla bağlı konkret məsələlərdə də əhəmiyyətli təcrübəyə malikdirlər. Enerji və xammal xərclərinin artması fonunda məhsuldarlığın artırılması və xərclərin azaldılması UHY Azərbaycan vasitəsilə məsləhət xidmətlərinin göstərilə biləcəyi, diqqət mərkəzində olan məsələlərdir.

Sektor mütəxəssisləri şirkətlərə sektorun yüksək dövrilik xarakterindən qaynaqlanan nağd pul axını problemləri ilə məşğul olmaqda da kömək edə bilərlər. Ekspertlərimiz həmçinin metallurgiya sahəsində mühasibat uçotu kimi məsələlərə dair korporativ idarəçilik məsələlərində də tövsiyə və təlimatlar verirlər.

Qeyri-kommersiya təşkilatları

Xeyriyyə təşkilatları, təhsil müəssisələri, həmkarlar ittifaqları və mənzil assosiasiyaları daxil olmaqla geniş çeşidli qeyri-kommersiya təşkilatları ilə iş sahəsində zəngin təcrübəmiz var.

UHY Azərbaycan müştərilərin əsas diqqətinin xidmətlərindən bəhrələnənlərə yönəldiyini, eyni zamanda sıx ictimai nəzarət altında olan maliyyə vəsaitləri şəraitində fəaliyyət göstərməli olduqlarını başa düşür. Qrant maliyyələşdirilməsi və xeyriyyəçilik üçün artan rəqabət və daha ağır uyğunluq yükü şəraitində biz təşkilatların problemlərin öhdəsindən səmərəli və effektiv şəkildə gəlməsini təmin edə bilərik.

Xüsusi ehtiyacların qarşılanması üçün konsaltinq xidmətləri

Mütəxəssislərimiz nizamnamə tənzimləyicilərinə illik təqdimetmələr, vəsait toplama/fandreyzinq və ticarət müəssisələrinin yaradılması kimi sahələrdə qeyri-kommersiya təşkilatlarına kömək etməkdə əhəmiyyətli təcrübəyə malikdirlər. Sektora aid olan idarəçilik məsələləri və qanunvericiliyə uyğunluq barədə də tövsiyələr verilir. Büdcə, maliyyə planlaşdırması və audit xidmətlərindən əlavə sektordakı bir çox müştəri İT sisteminin nəzərdən keçirilməsi və tətbiqi kimi xüsusi problemləri həll etmək üçün təqdim etdiyimiz idarəetmə məsləhət xidmətlərindən faydalanır.

Plastik və kauçuk

Gündəlik həyatda istifadə olunan əsas materiallar, plastik və kauçuk sektoru qlobal iqtisadiyyatın ən dinamik və ən əhatəli sahələrindən biridir.

UHY Azərbaycan ilkin istehsalçılardan və material emalçılarından tutmuş qəlibləmə və ekstruziya avadanlıqları istehsalçılarına qədər sektorun bütün sahələrində fəaliyyət göstərən müştərilərlə çalışır. Mütəxəssis biliyi ekspertlərimizə rəqabət qabiliyyətini artırmaq, tədarük zəncirlərini gücləndirmək və ətraf mühitin tənzimlənməsinə riayət etmək üçün audit yoxlamaları həyata keçirmək kimi istiqamətlərdə məsləhətlər təqdim etməyə imkan verir. Valyuta tərəddüdləri kimi məsələlərin kritik əhəmiyyətə malik ola biləcəyi sahələrdə müştərilərə riskləri idarə etmək və azaltmaq üçün ekspert məsləhətləri verilir. Mütəxəssislər hər iki sənayenin əsas mövzusu olan davamlılığın təkmilləşdirilməsi üçün maliyyə monitorinqi və tədbirlərin auditi kimi konkret layihələr üzərində müştərilərlə işləyirlər.

Ən yaxşı qlobal təcrübədən yararlanma

Plastik və kauçuk sənayesinin əsas iştirakçılarından bir çoxu xammalı beynəlxalq tədarükçülərdən tədarük edirlər və ya xarici ölkələrdə emal zavodları qurmuşlar.

UHY şəbəkəsinin geniş miqyası müştərilərə bu beynəlxalq maraqları daha yaxşı idarə etmək və transsərhəd təchizat zəncirlərini optimallaşdırmaq üçün UHY üzv firmalarının dünya səviyyəsində yerli biliklərindən və bazar məlumatlılığından faydalanmağa imkan verir. Biz xaricdə yeni obyektlərin yaradılması ilə bağlı praktik rəhbərlik və tövsiyələr də verə bilirik.

Peşəkar, elmi, texniki xidmətlər, menecment konsaltinqi

Dünyanın aparıcı mühasibat şəbəkələrindən birinin müstəqil üzvü olan UHY Azərbaycan bu sektorlarda müştərilərin və məsləhətçilərin qarşılaşdıqları problem və çətinlikləri dərindən dərk edir. Biz mühasiblər, hüquqşünaslar, mühəndislər, idarəetmə məsləhətçiləri, tədqiqatçılar və memarlar, həmçinin tədqiqat və texniki məsləhətçiləri də daxil olmaqla geniş peşəkar təcrübə zəminində fəaliyyət göstəririk.

Mütəxəssislər artan tənzimləmə və məhdud məsuliyyət aspektlərinin təsiri daxil olmaqla müvafiq mövzularda ekspert bilik və təcrübələrinə malikdirlər. Bu sektordakı bir çox təşkilatın konsolidasiya müşahidə etdiyi bir zamanda, biz gələcək strategiya və təcrübələr üçün seçim və məlumatlar təqdim edə bilirik.

Tərəfdaşlıq məsləhətləri

Mütəxəssislərimiz tərəfdaşlıq və tərəfdaşlıq müqavilələrinin qurulması və yarana biləcək mübahisələrin həlli ilə bağlı məsləhətlər verə bilər. Peşəkar xidmətlər təcrübələrinin getdikcə birləşmə və ya satınalmalar yolu ilə bizneslərini beynəlmiləlləşdirməyə və ya qlobal tərəfdaşlığa qoşulmağa yönləndiyi bir vaxtda UHY şəbəkəsinin qlobal əhatə dairəsi də müştərilərimiz üçün əhəmiyyətli faydalar verir.

Peşəkar xidmətlər sahəsində müştərilərə təqdim olunan xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

 • Tərəfdaşlıqların və tərəfdaşlıq müqavilələrinin strukturlaşdırılması;
 • Məhdud Məsuliyyətli Tərəfdaşlıqlar (MMT) ilə bağlı məsələlər;
 • Strateji təcrübə icmalları;
 • Birləşmələrin, satınalmaların və bölünmələrin idarə olunması;
 • Peşəkar tənzimləmə tələblərinə uyğunluq;
 • Sərvətlərin idarə olunması;
 • Tərəfdaş və əməkdaş mükafatlandırmalarının planlaşdırılması;
 • Ardıcıllığın planlaşdırılması.

Dövlət sektoru və xidmətləri

Siyasətlər, qaydalar, büdcə məhdudiyyətləri və demoqrafik dəyişikliklər fonunda daha az gəlir qarşılığında daha çox nəticələr təqdim etmək təzyiqi ictimai sektor üçün olduqca çətin bir mənzərə yaratmışdır.

UHY Azərbaycan dövlət sektoru təşkilatlarına üzləşdikləri əhəmiyyətli maliyyə problemlərini həll etməkdə kömək edir, eyni zamanda onların xidmətlərin planlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi üçün daha effektiv üsulları inkişaf etdirmək imkanlarını genişləndirir.

Daha yaxşı xidmətlər qurmaq üçün tərəfdaşlıq zəminində iş

Mütəxəssislər yerli və mərkəzi hökumət idarələri, mənzil təminatçıları və inzibati orqanlar daxil olmaqla müştərilərlə tərəfdaşlıq şəraitində işləyirlər. Onlar müştərilərə xidmət göstərilməsini təkmilləşdirmək və xərcləri minimuma endirmək üçün sektordakı təcrübədən, o cümlədən dünyada inkişaf etmiş ən yaxşı təcrübələrdən faydalana bilirlər.

Pərakəndə satış, istehlakçı məhsulları və yüksək alıcılıq qabiliyyətli məhsullar

Texnologiya istehlakçı davranışında və satınalma qaydalarında kəskin dəyişikliklər yaratmaqda davam edir. UHY Azərbaycan problemlərin öhdəsindən gəlmək və yeni biznes üsullarını tətbiq etmək üçün pərakəndə, istehlakçı məhsulları və alıcılıq qabiliyyəti yüksək olan məhsullar (FMCG) sektorundakı müştərilərlə işləyir. Dünyanın bir çox yerində artan səviyyəli gəlirlər pərakəndə satıcı və markaların böyük artım potensialı təqdim edən yeni bazarlara daxil olması üçün əhəmiyyətli imkanlar açır.

Onlayn pərakəndə satış sahəsində baş verən inqilab bizneslərə milyonlarla yeni potensial müştəriyə daha sürətli və əvvəlkindən daha az sərmayə ilə giriş imkanı vermişdir. Müştərilər UHY Azərbaycanın təqdim etdiyi yerli bazar bilikləri və təcrübələrini öyrənə bilirlər.

Əsas mühasibat xidmətlərindən əlavə, mütəxəssislər pərakəndə əmlakın alınması, utilizasiyası və icarə danışıqları kimi sahələrdə də sektora aid tövsiyələr verə bilərlər.

Biz həmçinin onlayn inkişaf və icra, səhm itkisinə nəzarət və saxtakarlığın qarşısının alınması kimi layihələr üzərində də müştərilərlə işləyə bilərik.

Artım üçün planlaşdırma

Əhəmiyyətli birləşmə və satınalma fəaliyyətlərinin müşahidə olunduğu sektorda - xüsusən də əsas pərakəndə satış şəbəkələri və markaları arasında - müştərilərimizə satınalma və ya utilizasiya strategiyalarını planlaşdırmaqda kömək edə bilərik. Potensial hədəfləri və ya alıcıları müəyyən etməklə yanaşı, mütəxəssislərimiz kapitalın artırılması və sövdələşmənin planlaşdırılması ilə bağlı məsləhətlər verə bilirlər.

UHY şəbəkəsinin qlobal miqyası müştərilərin həm qlobal istehlakçı davranışındakı dəyişən meyllərə cavab vermək üçün məlumatlı olduqlarını, həm də düzgün mövqedə olduqları anlamına gəlir.

Telekommunikasiya

UHY Azərbaycan müştərilərə telekommunikasiya sənayesində baş verən sürətli bazar və tənzimləmə dəyişikliklərindən ən məqsədəuyğun şəkildə istifadə etmək üçün lazım olan texniki anlayış, praktiki məsləhət və qlobal biliklər təklif edir. Dünyanın ünsiyyət tərzi dəyişir və bəzi sənaye sahələri bu sektorla eyni inkişaf tempinin şahidi olmuşdur.

Biznesin ənənəvi üsulları texnologiyanın inkişafı və yeni məhsul və xidmətlər üçün daim artan tələb ilə üzləşir.

Beynəlxalq imkanlar

Bazara yeni xidmətlərin təqdimatı, sabit və mobil operatorlar arasında müştərək müəssisə fəaliyyətləri və müştəri innovasiyalarının çatdırılması üçün hələ də böyük potensial mövcuddur – bunlar UHY Azərbaycan və UHY üzv firmalarının mütəxəssis məsləhətlərinin əhəmiyyətli dəyər qazandıra biləcəyi sahələrdir. Mobil ödəniş tətbiqlərinin artması istehlakçıların mal və xidmətlərə görə yeni ödəniş üsullarını da yaradır. Mobil xidmətlər dünyada telekom şirkətləri və pərakəndə satıcılar, banklar və texnologiya şirkətləri arasında tərəfdaşlıq üçün geniş imkanlar yaradacaq.

UHY şəbəkəsinin qlobal xarakteri müştərilərə beynəlxalq imkanlardan maksimum istifadə etmək üçün sektor təcrübəsindən və yerli biliklərdən bəhrələnməyə imkan verir.

Nəqliyyat və infrastruktur

UHY Azərbaycan və UHY üzvü firmalar nəqliyyat və infrastruktur sektorunda fəaliyyət göstərən qlobal nəqliyyat və logistika müəssisələrindən ictimai avtobus xidməti operatorlarına qədər çeşidli müştərilərlə işləyirlər.

Bunlara ictimai və özəl nəqliyyat qrupları, habelə bu sektorda ixtisaslaşmış dövlət idarələri, tənzimləyicilər və investorlar daxildir. Sürətlə dəyişən bu sənaye sahəsində UHY Azərbaycanın mütəxəssisləri müştərilərin uyğunlaşması və inkişaf etmələri üçün yüksək səviyyəli məsləhət və fikirlər təqdim edə bilərlər.

Müştərilərə özlərini bazarda fərqləndirməkdə kömək

Sektordakı bir çox şirkətlər üçün xərclərin artması ilə ağır ticarət şərtləri daha da çətinləşmişdir. Nəqliyyat firmalarına xərc bazalarını daha yaxşı idarə etməkdə, maliyyələrini planlaşdırmaqda və pul axınını təkmilləşdirməkdə kömək etmək üçün əhəmiyyətli təcrübəmiz var. Konsolidasiya nəticəsində daha az sayda əsas iştirakçının bazarda dominant mövqe əldə etdiyi sənaye sahəsində mütəxəssislərimiz təkmilləşdirilmiş müştəri xidməti və effektivlik tədbirləri ilə bizneslərə özlərini fərqləndirməkdə kömək edə bilərlər.

Korporativ maliyyə mütəxəssisləri infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün sektordakı bir çox müştəri ilə də işləyirlər. Nəqliyyat və infrastruktur müəssisələrinin getdikcə daha geniş, beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərdiyi bir şəraitdə, UHY Azərbaycan ekoloji qaydalar və sərhəd vergiləri kimi sahələrdə ətraflı məlumatlar təqdim edə bilir.